İhtisas Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren Firmalara Destek

İhtisas Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren Firmalara Destek

İhtisas serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalar / yeni kurulacak işletici şirketlere beş (5) yıl süresince;

Yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının %50’sini geçmemekkaydıyla azami 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği,

  1. En fazla10 nitelikli personelin aylık brüt ücretlerinin %50’si oranında ve personel başına en fazla 15.000 USD’ye kadar destek,
  2. Arazi ve binalara ilişkin kira harcamaları için de %50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 USD’ye kadar destek

 

Faydalanabilecek faaliyetler;

Yazılım veya bilişim ürünü üretilmesine yönelik faaliyetler, bölgenin özelliklerine göre Bakanlıkça belirlenecek diğer döviz kazandırıcı hizmet faaliyetleri ile orta-yüksek veya yüksek teknolojili imalat faaliyetleri desteklenmektedir.