İmalat Sanayiine Yönelik (US-97 Kodu: 15-37) Düzenlenen Yatırım Belgeleri Kapsamında Yapılacak Yatırım Harcamaları İçin Verilecek Teşvik

İmalat Sanayiine Yönelik (US-97 Kodu: 15-37) Düzenlenen Yatırım Belgeleri Kapsamında Yapılacak Yatırım Harcamaları İçin Verilecek Teşvik

1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca; İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2020-31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen yatırım harcamaları için bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları;

  • Her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle,
  • Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde %100 oranında,
  • Yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına %100 oranında olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanacaktır.