TÜBİTAK 1507-1501 Programları 2020-1.Dönem Başvuru Formları Yayınlandı İnfografik

TÜBİTAK 1507/1501 Programları 2020-1.Dönem Başvuru Formları Yayınlandı [İNFOGRAFİK]

TÜBİTAK 1507/1501 Programları 2020-1.Dönem Başvuru Formları Yayınlandı [İNFOGRAFİK]

İşte yeni açıklanan değişiklikler

Başvuru Takvimi

Yılda 2 kez

6 aylık periyotlarla

2 aylık (Ocak-Şubat) ve (Temmuz-Ağustos) başvuru süreleri

4 ay değerlendirme süresi olan proje çağrıları açılması öngörülmektedir.

 

Başvuru Dokümanında Yeni Alanlar

NACE ve GTİP numaraları ile THS (Teknoloji Hazırlık Seviyesi)

Geçmiş projelere ilişkin ticarileşme performansı

Öncelikli alanlarla ilişki

Uluslararası proje deneyimi

 

Değerlendirme Sistematiği

1.Boyut: Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçerği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü

Mevcut Durumdaki Ağırlık: %46

Yeni Ağırlık: %35

2.Boyut: Projenin Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu

Mevcut Durumdaki Ağırlık: %23

Yeni Ağırlık: %23

3.Boyut: Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği

Mevcut Durumdaki Ağırlık: %31

Yeni Ağırlık: %42

 

Süreç Değişikliği

Proje Ön Değerlendirmesi > Hakem Değerlendirmesi > Yürütme Kurulu Değerlendirmesi ve Proje Puanlarının Belirlenmesi > Kabul Eşik Değeri ve Bütçe Eşik Değerlerinin Belirlenerek Kararlarının Oluşturulması

 

Ek Puan Sağlayacak Kriterler

Proje konusunun TÜBİTAK Çağrı Planlaması 2020’de belir lenen öncelikli alanlarda yer alması,

Daha önce desteklenen TEYDEB projelerinin ekonomik değerler bakımından performans değerlendirmesi (Alınan patent sayısı, elde edilen lisans gelirleri, ihracat gelirleri ve toplam satış miktarı ve gelirleri)

Uluslararası fonlara başvuruda bulunulmasıdır.