INNOSUP 01 Çağrısı Açıldı

INNOSUP 01 Çağrısı Açıldı

H2020 kapsamında tematik alanlardan farklı olarak üçüncü taraflara açılan çağrılar olarak tanımlayabileceğimiz INNOSUP 01 programı başvuruya açılmıştır. Bu çağrılar AB projesi yürüten konsorsiyumların bütçesinin belirli bir miktarını KOBİ’lerde inovasyonu desteklemek amacıyla ayırmasıyla oluşmaktadır. Düşük bütçeli ancak hızlı çağrılardır. Program kapsamında farklı birçok konu ve probleme değinilmekte ve KOBİ’ler başta olmak üzere birçok farklı kurum başvuru yapabilmektedir. Program kapsamında öne çıkan alan başlıkları aşağıdaki gibidir:

  • Ulaşım,
  • Bilgi ve İletişim Teknolojileri,
  • COVID-19 Pandemisi,
  • Çevre ve Ham Maddeler,
  • Malzeme ve İmalat Teknolojileri,
  • Gıda, Tarım, Denizcilik ve Biyoteknoloji,
  • Enerji,
  • Sosyal ve Beşeri Bilimler,
  • Sağlık.

Ayrıntılı bilgi için: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls