KOBİ Tanımının Değişmesiyle 8 Bin 846 büyük işletme daha KOBİ kapsamına girdi

KOBİ Tanımının Değişmesiyle 8 Bin 846 büyük işletme daha KOBİ kapsamına girdi

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik”te KOBİ tanımı kriterlerinden “yıllık net satış hasılatı” ve “mali bilanço” üst limiti 40 milyon TL’den 125 milyon TL’ye yükseltildi.

KOBİ tanımı değişikliğine ilişkin çalışmada;

  • Ülkemizde yaşanan makroekonomik gelişmeler,
  • İşletmelerin iş hacimlerinin büyümesi,
  • KOBİ başına ortalama ciro tutarlarındaki artışlar,
  • KOBİ’leri ve büyük işletmeleri sınıflandırmada farklı kuruluşlar tarafından farklı mali kriterlerin kullanılması,
  • İşletmelerde ölçek büyüdükçe teknoloji düzeyinin ve katma değerin artması,

gibi hususlar nedeniyle mali kriterler için belirlenen eşik değerlerin güncellenmesi ihtiyacı hasıl olmuş ve bu kapsamda; Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan 2016 yılı beyanname bilgileri detaylı olarak incelenerek, mali kriter üst sınırı 125 Milyon TL olarak belirlendi.

24 Haziran 2018 tarih ve 30458 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile birlikte 8 Bin 846 büyük işletme daha KOBİ vasfı kapsamına alındı. Böylece, yönetmelik değişikliğinden önce 3 Milyon 461 Bin 645 olan KOBİ sayısı, değişiklik sonrası 3 Milyon 470 Bin 491’e yükselmiş oldu.

8.846 işletme sektörel olarak incelendiğinde;

  • 2.855 işletme sanayi sektöründe (2.393 işletme imalat sektöründe olmak üzere),
  • 2.655 işletme ticaret sektöründe,
  • 1.527 işletme hizmet sektöründe,
  • 1.536 işletme inşaat sektöründe,
  • 273 işletme ise diğer sektörlerde faaliyet gösteriyor.

Ayrıca yönetmeliğe eklenen geçici madde ile Kredi Garanti Fonu A.Ş. tarafından sağlanan hazine destekli kefaletlerden yararlanmakta olan büyük işletmelerin, 31.12.2018 tarihine kadar 200 Milyon TL kredi kullanması imkânı devam ettirildi.