KOBİGEL 2022 Yılı Proje Teklif Çağrıları Açıklandı

KOBİGEL 2022 Yılı Proje Teklif Çağrıları Açıklandı

KOBİGEL 2022 Yılı Proje Teklif Çağrıları Açıklandı

2022 – 01 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi”

2022 – 02 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması”

2022 – 03 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve verimliliğinin arttırılması” 

 

2022-01 ve 2022-02 İmalat Sanayinde Dijitalleşme Temalı Proje Teklif Çağrıları

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” temalı 2022-01 ve 2022-02 Proje Teklif Çağrılarının genel amacı:

 İmalat sanayi sektöründe milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için;

 • Yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek,
 • İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmaktır.

2022 – 01 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi”

Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler; imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün / yazılımlarında katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecektir.

2022 – 02 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması”

İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir.KOBİ’lerin proje sunabileceği konu başlıkları:

 1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
 2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
 3. İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri
 4. İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
 5. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
 6. İmalat Sanayinde Siber Güvenlik
 7. İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri
 8. İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri

2022-01 veya 2022-02 proje teklif çağrılarının yalnızca biri için başvuru yapılabilecektir. Çağrı kapsamındaki uygun proje konuları içinden ise çoklu seçim yapılabilecektir. 

Teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin, proje konusu ürün / yazılımı kendi iş süreçlerine adapte etmek isteyen bir işletmenin Satın Alma Niyet Beyanı ile başvuru yapmaları zorunludur.

İmalatçı KOBİ’lerin edinecekleri teknolojilerin yerli firmalardan karşılanma oranının yüksek olması durumunda, proje başvurularının değerlendirilmesinde bu durum olumlu yönde dikkate alınacaktır 

Destek Oranı, Üst Limitler ve Çağrı Bütçesi:

Personel dışındaki giderler için %85 

2022 – 01 Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 900.000 TL’ye kadar geri ödemesiz1.100.000 TL’ye kadar geri ödemeli verilebilecektir.

2022 – 02 Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 400.000 TL’ye kadar geri ödemesiz1.600.000 TL’ye kadar geri ödemeli verilebilecektir. 

 

2022-03 İmalat Sanayinde Rekabet Gücü ve Verimliliğin Arttırılması Temalı Proje Teklif Çağrısı

 2022 – 03 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve verimliliğinin arttırılması”

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan 2022 – 03 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı, imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin modern teknolojiler ve iş modelleriyle çalışma kapasitelerinin geliştirilmesi, verimliliklerinin artırılması, ürün ve üretim süreçlerinin kalite standartlarına uygun hale getirilmesi ile imalat sanayi KOBİ’lerinin ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin arttırılmasıdır.

Destek Oranı ve Üst Limitler:

Personel dışındaki giderler için %85 

2022 – 03 Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 200.000 TL’ye kadar geri ödemesiz1.300.000 TL’ye kadar geri ödemeli verilebilecektir.

KOBİ’lerin proje sunabileceği konu başlıkları:

Başvuru şartlarını karşılayan KOBİ’ler, “rekabet güçlerinin ve verimliliğinin artırılması” genel teması ile ilişkilendirilen aşağıdaki konulardan birini içeren proje sunabilecektir.

 1. Üretimde verimlilik arttırma ve/veya üretim maliyetlerini düşürme amacıyla mevcut imalat süreçlerinin geliştirilmesi
 2. Ürün kalitesinin artırılması ve/veya ürün kalitesinde sürekliliğinin sağlanması
 3. Katma değerli üretim kapasitesi ve/veya ürün geliştirme kapasitesinin artırılması
 4. Ölçüm – analiz altyapısının iyileştirilmesi

 

Proje çağrısı için başvuru sistemi 11 Ocak 2023 günü saat 23.59’da kapatılacaktır.