SER Danışmanlık Türkiye 2022 Ar-Ge ve İnovasyon Raporu

SER Danışmanlık Türkiye 2022 Ar-Ge ve İnovasyon Raporu Yayımlandı

15 yılı aşkın süredir Türkiye’deki Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminde faaliyet gösteren ve aynı zamanda bu alanda akademik çalışmalar da yürüten bir ekip olarak 2020 yılında başlattığımız SER Danışmanlık Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon Raporu’nun üçüncüsünü Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi ile paylaşmaktan son derece mutluyuz.

Bu çalışmada 2021 yılı özelinde ve son 10 yıl genelinde Türkiye’deki Ar-Ge ve inovasyon performansı farklı boyutları ile ele alındı. Bu bağlamda Ar-Ge harcamaları, araştırmacı sayısı, yüksek teknoloji ihracatı, akademik yayın ve patent sayıları gibi parametrelere sektör, bölge, öğrenim düzeyi gibi kategoriler bazında odaklanıldı.

Ekosistem için önemli gördüğümüz ulusal ve uluslararası teşviklerle ilgili istatistikler de paylaşıldı. Teknopark ve Ar-Ge/tasarım merkezlerinde yürütülen çalışmalara biraz daha yakından bakıldı. İhracat içindeki teknoloji düzeylerine ve melek yatırımcılar ile girişim sermayesi kuruluşlarının yatırımlarına projeksiyon tutuldu.

Teknoloji düzeylerine göre şirketlerin üretim hacmi, çalışan sayısı, ihracat miktarı, ciro gibi göstergeleri analiz edildi. Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyonun gelişimine yönelik yapılmış akademik çalışmalar ve kamu kuruluşları tarafından desteklerle ilgili yapılan değişiklikler paylaşıldı.

Kuruluşça benimsediğimiz sürekli gelişim ilkesini bu rapor hazırlama sürecinde de uygulayarak her yıl rapora yeni veri kaynakları ilave ediyoruz. Ekibimizin yoğun emeğinin ürünü olan bu raporla ilgili eleştirilerin ve önerilerin bizimle paylaşılması durumunda minnettar kalacağımızın da bilinmesini isteriz.

Raporun Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri yürüten özel sektör karar alıcıları, politik aktörler, STK’lar ve akademik çalışma yürüten herkes için faydalı olması temennisi ile…