KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı’nda Bütçe Artışı Yürürlüğe Girdi

KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı’nda Bütçe Artışı Yürürlüğe Girdi

KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı’nda kapsama alınan giderlerin destek üst limiti arttırılarak 06/10/2022 tarihinden itibaren uygulamaya konmuştur.

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon ProgramıGüncellenen Üst Limit (TL)Eski Destek Üst Limiti (TL)Destek Oranı (%)
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği200.000150.00075*
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)300.000300.00075*
Nitelikli Personel Gideri Desteği300.000150.000100
Proje Danışmanlık Desteği25.00025.00075
Eğitim Desteği25.00010.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği100.00020.000
Proje Tanıtım Desteği15.000     5.000
Yurtiçi-yurtdışı Kongre / Konferans / Fuar Ziyareti / Teknolojik İş birliği Ziyareti Desteği25.00015.000
Test, Analiz, Belgelendirme Desteği100.00025.000

(*) Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.

Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeler için kuruluş giderleri desteği: 5.000 TL’dir.

Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeler için kuruluş giderleri desteği: 10.000 TL’dir.