1707 Sipariş Ar-Ge Çağrıları Sürekli Başvuruya Açık Hale Getirildi

1707 Sipariş Ar-Ge Çağrıları Sürekli Başvuruya Açık Hale Getirildi

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı kapsamında 2022 yılı 2. dönem itibariyle sürekli başvuruya açık olacak şekilde 2 adet çağrı açılmıştır:

  • 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (1707 Sipariş Ar-Ge)
  • 1707 BİGG Ortaklı Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (1707 BİGG Ortaklı Sipariş Ar-Ge)

KOBİ veya Büyük Ölçekli Müşteri Kuruluş ile KOBİ ölçekli Tedarikçi Kuruluş ortak başvurularının alınacağı çağrılarda proje bütçesi 5.000.000 TL ve destek süresi 24 aydır. Program kapsamında sunulacak proje çalışmalarının Tedarikçi Kuruluş tarafından yapılması, proje çıktısı ürün/ürünlerin pazara çıkarılması ve ticarileştirmesi Müşteri Kuruluştan beklenmektedir. Müşteri Kuruluş bu bağlamda projeye eş finansman sağlayacaktır.

10 Ekim 2022 itibariyle başvuruların alınmaya başladığı çağrılar ikinci bir duyuruya kadar açık olacaktır.