İstanbul Kalkınma Ajansı Yetenek İstanbul Mali Destek Programı İlan Edildi

İstanbul Kalkınma Ajansı Yetenek İstanbul Mali Destek Programı İlan Edildi

İstanbul Kalkınma Ajansı, Yetenek İstanbul İstihdam Garantili Mali Destek Programı için ilana çıkmış bulunmaktadır. Program ile yenilikçi ve uygulama temelli eğitim ve istihdam merkezlerinin kurulması suretiyle, yazılım sektörünün ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yeteneğe sahip insan gücünün yetiştirilmesi ve istihdamı hedeflenmektedir. Performansa dayalı ödeme sistemi üzerine kurgulanmış program için tahsis edilen kaynak, destek tutarları ve son başvuru tarihi aşağıda yer almaktadır.

Program Bütçesi (TL)Proje Başına Asgari-Azami Destek Tutarları (TL)Eğitim Merkezi Kurulumu için Azami Destek Tutarı (TL)Eğitim ve Danışmanlık Kriteri için Destek Tutarı (TL)İstihdam Kriteri için Destek Tutarı(TL)Son Başvuru Tarihi ve Saati* 
 
100.000.0003.500.0003.000.0005.000 TL x eğitimi tamamlayan kişi sayısı50.000 TL x 6 ay boyunca istihdam edilen kişi sayısı11.01.2023 
7.500.00017:00