KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı Destek Limitleri Güncellendi

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı Destek Limitleri Güncellendi

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında bazı değişiklikler yapılmıştır. Güncel destek limitleri aşağıda yer aklamaktadır.

 

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİDESTEK ÜST LİMİTİ (TL)DESTEK ORANI
1Yurt İçi Fuar Desteği100.00060%
2Yurt Dışı İş Gezisi Desteği*90.000
3Nitelikli Eleman İstihdam Desteği**50.000
75.000
4Tasarım Desteği75.000
5Sınai Mülkiyet Hakları Desteği***100.000
6Belgelendirme Desteği****300.000
7Test ve Analiz Desteği****300.000
8Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği*****80.000
9Bağımsız Değerlendirme Desteği20.000
10Model Fabrika Desteği100.000
11Teknik Danışmanlık Desteği******40.000
50.000

 

(*) – KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.

– KOSGEB Birimleri tarafından düzenlenecek yurt dışı iş gezisi programlarında Bakan, Bakan Yardımcısı, KOSGEB Başkanı veya KOSGEB Başkan Yardımcısı düzeyinde en az bir katılımın olması durumunda %80 (seksen) oranında desteklenir.

(**) – Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir.

-Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler ile Ar-Ge Merkezleri ve Tasarım Merkezleri için Nitelikli Eleman İstihdamı Desteğinin üst limiti 75.000 (yetmiş beş bin) TL’dir.

(***) TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler %80 (seksen) oranında desteklenir.

(****) – TSE’den alınacak belge ve/veya hizmetler %80 (seksen) oranında desteklenir.

-TÜRKAK ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş. ’den, kamu kuruluşları ve üniversitelerden alınacak belge ve/veya hizmetler %70 (yetmiş) oranında desteklenir.

-Yurtdışından alınacak belge ve/veya hizmetlerden, TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, TSE tarafından verilmeyen belge ve/veya hizmetler %60 (altmış) oranında desteklenir.

(*****) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına %15 (on beş) ilave edilir.

(******) Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler için Teknik danışmanlık desteğinin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir.