MEVKA'dan KOBİlere 30 Milyon TL Mali Destek

MEVKA’dan KOBİlere 30 Milyon TL Mali Destek

Mevlâna Kalkınma Ajansı (MEVKA), 2019 yılı proje teklif çağrısı ile kâr amacı güden kurum ve kuruluşlara yönelik olarak Kobilerde Kurumsallaşma ve Endüstriyel Yetkinliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (EYGEP-MDP) kapsamında 30 Milyon TL tutarında hibe desteği programı açılmıştır. İçerik erişim linki ve program destek özeti ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

2019 yılı Proje Teklif Çağrısı Kapsamında;

  • Öncelik 1 (ARAMALI): Bölgede yapılan çalışmalar sonucunda “ithal ara malı” üretimine yönelik olarak, belirlenen ürünlerin TR 52 Bölgesinde üretiminin desteklenmesi.
  • Öncelik 2 (SAVUNMA): Gelişme ana odaklarından Konya il merkezi ve ilçelerinde “savunma ve silah” sanayinde endüstriyel yetkinliğin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi.
  • Öncelik 3 (KARAMAN): Bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması için gelişme ana odaklarından Karaman il merkezi ve ilçelerinde “KOBİ’lerin kapasitelerinin” artırılmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi.

Detaylar için: http://www.mevka.org.tr/Page.asp?Dil=0&pid=2611