SER Danışmanlık Türkiye 2020 Ar-Ge ve İnovasyon Raporu

SER Danışmanlık Türkiye 2020 Ar-Ge ve İnovasyon Raporu Yayımlandı

SER Danışmanlık Türkiye 2020 Ar-Ge ve İnovasyon Raporu yayımlandı. Türkiye’de gerek özel sektörden gerek kamu ve sivil toplum alanından gerekse akademik sahadan birçok kurum son yıllarda Ar-Ge ve inovasyon performansının artışı için yoğun çaba sarf etmektedir. Bu çabaların bütüncül ve sistematik bir şekilde yürütülmesi, eksiklerin giderilmesi ve iyi örneklerin çoğaltılması için ulusal inovasyon sisteminin temel bileşenlerini bir arada değerlendirmek son derece önemlidir. Bu sebeple kapsamlı değerlendirme yapmaya çalışan yayınların varlığı hem bu alanda araştırma yapacak kişiler hem de karar alıcılar için faydalı olacaktır.
15 yıla yakın bir zamandır Türkiye’deki Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminde faaliyet gösteren ve bu çerçevede akademik çalışmalar yürüten bir ekip olarak her yıl yenilemeyi planladığımız SER Danışmanlık Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon Raporu’nu Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi ile paylaşmaktan son derece mutluyuz.
Bu çalışmada, 2019 özelinde ve son 10 yıl genelinde Türkiye’deki Ar-Ge ve inovasyon performansını farklı boyutları ile ele almaya çalıştık. Sadece genel anlamda patentlere, Ar-Ge harcamalarına, akademik yayınlara değil aynı zamanda daha detaylı bilgilere de odaklandık. Sektör, bölge, öğrenim düzeyi detaylarına girdik. Ar-Ge ekosisteminde kadın çalışanların istatistiklerine ayrıca odaklandık. Başka raporlarda kapsamlı ele alınmayan fakat ekosistem için önemli görülen ulusal ve uluslararası teşviklerle ilgili istatistiklere de eğildik. Teknopark ve Ar-Ge/tasarım merkezlerinde yürütülen çalışmalara biraz daha yakından baktık, onların yapısını anlamaya çalıştık. İhracat içindeki teknoloji düzeylerine ve girişim sermayesi ile melek yatırımcıların yatırımlarına baktık. 2019 yılında yaşanan gelişmeler içinden ekosistemin yapısal koşullarını etkileyebilecek gelişmeleri listeledik. Çalışmamız sırasında bu ekosistemde aktör konumundaki kurumların yıllık faaliyet raporlarının kapsamlı olmasının ve standartlaşmasının önemini bir kez daha anladık. Ayrıca verilerin erişilebilirliğinin araştırmacılar için ne kadar ehemmiyetli olduğuna bir kez daha tanık olduk.
Danışmanlık, eğitim, yazılım gibi faaliyetlerle hizmet verdiğimiz Türkiye’nin ulusal inovasyon sistemine, şimdi de ihtiyaç olduğuna inandığımız kapsamlı bir yıllık performans değerlendirmesi ile katkıda bulunmak bizi heyecanlandırmaktadır. SER Danışmanlık ekibinin yoğun emeğinin ürünü olan bu raporun ilk kez hazırlanmış olması sebebi ile eleştirilerin ve önerilerin bizimle paylaşılması durumunda minnettar kalacağımızın da bilinmesini isteriz.
Raporun Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyon alanında faaliyet gösteren özel sektör karar alıcıları, politik aktörler, STK’lar ve akademik çalışma yürüten herkes için faydalı olması temennisi ile…