KKYDP 14. Etap Proje Başvuru Çağrı İlanı Yayınlandı

KKYDP 14. Etap Proje Başvuru Çağrı İlanı Yayınlandı

“Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi” KKYDP 14. Etap proje başvuru çağrı ilanı yayınlanmıştır.

Program çerçevesinde 81 ilde;

Yatırım Konuları;

Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi; kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu)

 • Proje kapsamında yer alan tesislerde kullanılmak üzere enerji üretim tesisleri
 • Su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırımlar (Deniz, İç su yetiştiriciliği)
 • Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması yatırımları

Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar;

 • Büyükbaş hayvancılık sabit yatırımları
 • Küçükbaş hayvancılık sabit yatırımları
 • Kanatlı yetiştiriciliği sabit yatırımları
 • Sera yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar)
 • Kültür mantarı üretimi sabit yatırımları
 • Büyükbaş/küçükbaş kesimhane yatırımları (Sadece modernizasyon yatırımı)
 • Kanatlı kesimhane yatırımları

Hibeye Esas Proje Tutarı;

 • Yeni yatırımlar için: 000.000 TL
 • Tamamlama yatırımları için: 000.000 TL
 • Kapasite artırımı yatırımları için: 500.000 TL
 • Teknoloji yenileme/modernizasyon yatırımları için: 500.000 TL
 • Destek oranı %50

 Kırsal Ekonomik Alt Yapı Yatırım Konularından; kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitim yatırımları, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Son Başvuru Tarihi: 06.03.2021