TAGEM Ar-Ge Destek Programı 17. Çağrısı Açıldı

TAGEM Ar-Ge Destek Programı 17. Çağrısı Açıldı

TAGEM Ar-Ge Destek Programı 17. Çağrısı Açıldı.

Başvuru son tarihi 8 Ekim 2021 olan çağrıya TÜBİTAK Ar-Ge birimleri, üniversiteler, sivil toplum ve meslek kuruluşlarının yanı sıra özel sektör kuruluşları başvuruda bulunabilir.

Projelerde “Tarım Ekonomisi Alanındaki Konular” harici belirlenen öncelikli alanlarda ortaklı başvuru zorunluluğu bulunmaktadır. Özel sektör kuruluşunun yürütücü kuruluş olduğu durumlarda en az bir TAGEM’e bağlı Enstitü ile ortaklı başvuru, üniversiteler veya TÜBİTAK Ar-Ge birimlerinin yürütücü olacağı durumda ise özel sektör şirketleri ile ortaklık yapılması zorunludur.

Desteklenecek harcama kalemleri

  1. a) Ticari üretim yapılabilecek büyüklük ve kapasitede olanlar hariç olmak üzere; alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanım alımları,
  2. b) Tarımsal alet ve ekipmanların kiralama ücretleri (projede kullanılması gerekli olan traktör, biçerdöver, mibzer, pulluk, ilaçlama makinası ve benzeri tarımsal alet ve ekipmanlar),
  3. c) Ticari üretim yapılabilecek miktarlarda olanlar hariç olmak üzere sarf malzeme alımları,

ç) Araştırmanın gerektirdiği miktar ve ölçüde yem, tohum, ilaç, gübre ve benzeri girdi alımları,

  1. d) Projede ihtiyaç duyulan hizmet alımı giderleri (anket, deneme, analiz, ekonometrik modelleme, tasarım ve benzeri),
  2. e) Bina, laboratuvar gibi yapılar hariç olmak üzere, projede kullanılan cihaz, ekipman, sera ve benzeri materyalin bakım onarım ücretleri,
  3. f) Tescil, patent ve sertifikasyon ücretleri.

 

Yürütücü Kurum TürüDestek Üst LimitiDestek Oranı (En fazla)
Üniversiteler, TÜBİTAK Ar-Ge birimleri300.000 TL%100
Sivil toplum ve meslek kuruluşları300.000 TL%70
Özel sektör (Şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç)3.000.000 TL%70