Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri Güncellendi

Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri Güncellendi

18.08.2022 tarihinde yayınlanan Resmî Gazete ile Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri güncellenmiştir.

Değişiklik kapsamında destek üst limitlerinin para birimi $’dan TL’ye dönüştürülmüştür. Destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ – ÜFE)/2 oranında güncellenecektir.

Karar ile yeni eklenen destekler de yer almaktadır. “Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği” ile şirketlerin sürdürülebilir ihracat artışını sağlama odaklı hedef pazar, yurt dışı pazarlara yönelik finansman ve fiyatlandırma stratejisi, pazarlama ve kanal stratejisi ve bunlara dair aksiyon planı ve bütçelerini içeren pazara giriş projesi hazırlık sürecine dair alacakları danışmanlık ve rapor giderleri %50 oranında ve proje başına 200.000 TL’ye kadar desteklenir. Ayrıca yeni kararda “Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteği” 2 yıl olmak üzere yıllık 2.000.000 TL’ye kadar %50 oranında ve toplamda yıllık en fazla 20.000.000 TL’ye kadar desteklenir.