TEYDEB Projelerinde Maliyet Artışı Destek Kapsamına Alınacak

TEYDEB Projelerinde Maliyet Artışı Destek Kapsamına Alınacak

TEYDEB tarafından yürütülen belirli programlarda desteklenen projelerin maliyet artışları TÜBİTAK bütçe imkanları dahilinde destek kapsamında değerlendirilecektir. Destek talepleri, proje sürecine göre dilekçe ile başvuru veya dönem raporlarında beyan yoluyla yapılacaktır.

Uygulama 2022 sonrası sunulan projeler ve raporlarda geçerli olacaktır.

Maliyet artışı destek kapsamında olan programlar

 • 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 • 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
 • 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 • 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı (Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı)
 • 1512 Girişimcilik Destek Programı (BiGG)
 • Yenilik Destek Programı kapsamında açılmış çağrılar
  • 1702 Patent Tabalı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı
  • 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı
  • 1709 Eurostars-3 Programı Ulusal Çağrısı
  • 1711 Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı
  • Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması

 

Maliyet artışlarının değerlendirilmesine ilişkin detaylar:

 • Kuruluşlar, son dönem raporu 01.01.2022’den sonra sunulmuş ve “99-TEYDEB süreçleri tamamlandı” kodunda olan projeleri için 01.01.2022 sonrasında sunulmuş dönem raporlarında bütçe üst sınırı nedeniyle kapsam dışı bırakılan giderlerinin destek kapsamında değerlendirilmesi için dilekçe ile TÜBİTAK’a başvuracaklardır.
 • Kuruluşların 01.01.2022’den sonra TÜBİTAK’a sunduğu ve izleme süreci devam eden dönem raporlarında beyan edilen maliyet artışları, bütçe imkanları dahilinde destek kapsamında değerlendirilecektir.
 • Kuruluşlar, daha önceki dönemlerde sundukları ve bütçe sınırları nedeniyle destek kapsamı dışında bırakılmış giderlerini 01.01.2022 sonrasında TÜBİTAK’a sunacakları dönem raporları ile beyan edebilirler.

Maliyet artışlarının desteklenebilmesi için söz konusu giderlerin 01.01.2022 tarihinden sonraki dönem raporlarında TÜBİTAK’a sunulmuş olması gerekmektedir.