Covid-19 Eureka Network Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK TEYDEB Projelerine 3 Ay Ek Süre İmkânı Tanındı

COVID-19 Salgını sebebiyle TEYDEB Başkanlığınca, yürütülen tüm projelerde mücbir sebepler nedeniyle 3 aya kadar ek süre verilmesi uygun bulunmuştur.

Ek süre talebinde dikkat edilecek hususlar;

 • Proje başlama tarihi 30 Haziran 2020 ve öncesi olması ve proje bitiş tarihinin ise 1 Mart 2020 ve sonrası olması gerekmektedir.
 • Proje süresi 36 ay ve altında olan projelere ek süre verilecektir.
 • Ek süre re’sen verilmeyecek olup, ek sürenin kurum/kuruluş tarafından yazılı olarak TÜBİTAK’tan talep edilmesi gerekmektedir.
 • Birden fazla projesi olan kurum/kuruluşların her proje için ayrı ayrı ek süre talep etmesi gerekmektedir.
 • Ek süre yazısında üç (3) aydan fazla olmamak şartıyla talep edilen sürenin mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.
 • Daha önce proje kapsamında süre uzatımı alan kurum/kuruluşlar da ek süre talep edebileceklerdir.
 • Ek süre verilen projelere ayrıca kurum/kuruluşun talep etmesi halinde uygulama esasları hükümlerine göre ayrıca süre uzatımı verilebilecektir.
 • Ek süre, ilgili destek programının mevzuatında veya çağrı duyurusunda belirtilen toplam proje süresine eklenebilecektir.(Örnek:1507 programında süresi 18 ay olan projeye 3 ay ek süre verilebilecek ve proje süresi 21 ay olabilecektir).
 • Verilen ek süre nedeniyle bütçe artış talepleri kabul edilmeyecektir.
 • Uygulama Esaslarına göre sunulması gereken raporlar, ek süre nedeniyle oluşan yeni proje süresine göre uygulama esasları hükümleri çerçevesinde gönderilecektir.
 • Çağrılı programlarda da benzer şekilde en fazla 3 aylık ek süre verilebilecektir.
 • Ek süre verilen projeler için proje sözleşmesi yenilenmeyecektir.
 • Mücbir sebep nedeniyle verilen ek süreler teminat karşılığı transfer ödemesinde (ön ödeme) dikkate alınmayacaktır.
 • “1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı COVID-19 İle Mücadeleye Yönelik Çağrı” kapsamında desteklenen projeler için ek süre verilmeyecektir.
 • Ek süre, kuruluş adına ıslak imzalı/elektronik imzalı yazı ile talep edilecektir.
 • Talep yazısı PRODİS’te kayıtlı kuruluş yetkilisi tarafından imzalanmalıdır. Yazı güncel imza sirküleri fotokopisinin verilmesi zorunludur.
 • Ek süre talebi ile ilgili yazının en geç 31 Temmuz 2020 Cuma günü saat 17:00’ye kadar TÜBİTAK’a evrak girişinin yapılması gerekmektedir.
 • Ek süre talebinde 31 Temmuz 2020 saat 17:00’a kadar TÜBİTAK’a evrak girişi yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Talep yazısının gönderiminde posta/kargodan kaynaklı yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.