İmalat Sanayinde Dijitalleşme Temalı KOSGEB KOBİGEL Çağrısı Açıldı

İmalat Sanayinde Dijitalleşme Temalı KOSGEB KOBİGEL Çağrısı Açıldı

İmalat Sanayinde Dijitalleşme Temalı KOSGEB KOBİGEL Çağrısı Açılmıştır

Proje Teklif Çağrıları:

  • İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme Sürecine Katkı Sağlayabilecek Yerli Teknolojilerin Geliştirilmesi
  • İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Üretim ve İlişkili İş Süreçlerinde Dijital Teknolojilerden Yararlanma Düzeyinin Arttırılması

Proje Konuları:

1Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
2İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
3İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri
4İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
5Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
6İmalat Sanayinde Siber Güvenlik
7İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri
8İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri

Proje Destek Oranı: %60

Proje Destek Üst Limit: 1.000.000 TL

300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz

700.000 TL’ye kadar geri ödemeli

Proje Son Başvuru Tarihi: 17.09.2020