TÜBİTAK TEYDEB Yönetmelik Değişikliği

TÜBİTAK TEYDEB Yönetmelik Değişikliği

TÜBİTAK TEYDEB Yönetmeliklerinde (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik) değişiklik yapılmıştır. İlgili düzenleme 18.07.2020 tarihli 31189 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Karar alınan değişiklik ile birlikte, TEYDEB Destek programları kapsamında yeminli mali müşavirler tarafından hazırlanan mali rapor inceleme ve tasdik raporları (AGY500 Raporu), 18.07.2020 tarihi itibariyle Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) tarafından da hazırlanabilecektir. SMMM’lerin rapor hazırlığı için ARBİS sistemine kayıt ve sonrasında gerekli evrakların (serbest muhasebeci mali müşavir ruhsatı, faaliyet belgesi ve vergi levhasının) TÜBİTAK’a gönderimi gereklidir.