Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı Açıldı

Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı Açıldı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında; Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı 23 Haziran 2021 tarihi itibarıyla açılmıştır.

Üretimde Yapısal Dönüşüm Kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesi’nde yer alan GTİP kodlarına sahip ürünler veya üretim teknolojisi açısından yenilikçi teknoloji alanlarına yönelik ürünlere ilişkin yatırım projeleri için başvurular kabul edilecektir. Ürün listesinde yer alan GTİP kodları 2019 yılı tanımına göre belirlenmiş olmalıdır.

Çağrı kapsamında başvurusu yapılan yatırım projelerinin büyüklüğü (proje kapsamında öngörülen Ar-Ge ve üretime yönelik yatırım harcamalarının toplam tutarı) 10 Milyon TL’den az olmamalıdır.

Ön Başvuru Başlangıç Tarihi23 Haziran 2021 Çarşamba
Ön Başvuru Bitiş Tarihi1 Ağustos 2021 Pazar
Ön Değerlendirme Bitiş Tarihi11 Ağustos 2021 Çarşamba
Kesin Başvuru Bitiş Tarihi31 Ağustos 2021 Salı
Bağımsız Değerlendirme Raporunun Yüklenmesi İçin Son Tarih29 Eylül 2021 Çarşamba