Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Asgari Yatırım Şartları Değişti

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Asgari Yatırım Şartları Değişti

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Asgari Yatırım Şartları Değişti:

  • Asgari sabit yatırım tutarı; 1 ve 2. bölgelerde 1 milyon TL’den 3 milyon TL’ye, 3, 4, 5 ve 6. bölgelerde ise 500,000 TL’den 1.5 milyon TL’ye çıkartıldı. (2022 yılından itibaren geçerlidir.)
  • Pandemi döneminde yatırımını tamamlayamayan sanayicilere teşvik belgesi süresini ek olarak 2 yıl uzatma hakkı verildi.
  • Çevre yatırımlarının tanımı, “TÜBİTAK Marmara Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsünün vereceği proje onayında en az yüzde 15 oranında su tasarrufu veya emisyon/atık azalımı sağlanabileceği tevsik edilen yatırımlar” olarak değiştirildi.
  • Yerli makine imalat sanayisinin teşvik edilmesi amacı gözetilerek Türkiye’de uygun üretim kapasitesi bulunan makine ve teçhizatlar, ithal edilmesi halinde, yatırım teşvik belgesine dahil edilmekle birlikte gümrük vergisi muafiyetinden yararlandırılmayacak.