Uzaktan Çalışma ile İlgili Tebliğ Taslağı 15.03.2022 Tarihinde Yayımlandı

Uzaktan Çalışma ile İlgili Tebliğ Taslağı 15.03.2022 Tarihinde Yayımlandı

9 Seri No.lu 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun, uzaktan çalışma ile ilgili Tebliğ taslağı 15.03.2022 tarihinde yayımlanmıştır. Tebliğ taslağı ile Ar-Ge ve Tasarım merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri için uzaktan çalışmaya yönelik uygulama esasları açıklanmıştır. Yayınlanan Tebliğ taslak niteliğinde olup 21.03.2022 tarihine kadar toplanan görüşlere istinaden yürürlüğe alınacaktır. Tebliğ 12.10.2021 tarihinden itibaren yürürlükte olacaktır.

Bu taslak Tebliğ ile;

  • Ar-Ge/Tasarım Merkezleri tam zamanlı personellerinin uzaktan çalışma süreleri; merkezde ya da bölgede geçirilen fiili süreler, yıllık izin ve resmî tatil sürelerinin toplamını geçemeyecek şekilde toplam sürenin %50’si olarak uygulanacaktır.
  • Dışarda geçirilen süreler, uzaktan çalışma süresinin hesabında baz alınacak toplam sürenin tespitinde dikkate alınamayacaktır.
  • Ar-Ge/Tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere merkez veya bölge dışında geçirdiği süreler (aylık ders saati kadar) ve Ar-Ge ve yenilik alanında haftalık 8 saati aşmamak kaydıyla ders verilmesi ve mentörlük yapılması suretiyle merkez dışında geçirilen süreler teşvik kapsamında olmakla birlikte toplam sürenin tespitinde dikkate alınamayacaktır.
  • Uzaktan çalışma süreleri toplam personel zamanı üzerinden hesaplanacaktır.
  • Uzaktan çalışma sürelerinin hangi personele yararlandırılacağı merkezde ya da bölgede süre geçiren personele öncelik verilmek suretiyle birlikte işveren tercihine bırakılmıştır.
  • Bölgede ya da merkezde PDKS süresi olmaması halinde uzaktan çalışma süreleri teşviklere konu edilmeyecektir.
  • Destek personelleri içinde uzaktan çalışma süreleri teşvik kapsamına dahil edilebilecektir.