Yurt Dışı Lojistik Merkezlerinin Desteklenmesi

Yurt Dışı Lojistik Merkezlerinin Desteklenmesi

Yurt Dışı Lojistik Merkezlerinin Desteklenmesi

  • Merkezlerin faaliyete geçirilmesine yönelik kurulum, bilişim dahil yatırım, ruhsat ve izin giderleri %70 oranında ve merkez başına en fazla 5 milyon dolar tutarında desteklenmektedir.
  • Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin vergiler dahil kira/komisyon/kullanım giderleri, ilk iki yıl %70, diğer yıllar %50 oranında ve YDLM başına, yıllık en fazla 3 milyon dolar desteklenmektedir.
  • Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile danışmanlık hizmeti alımına yönelik giderleri, istihdam edilen en fazla 10 kişinin brüt ücreti [yıllık kişi başı 100 bin doları geçmemek kaydıyla], ilk iki yıl%70, diğer yıllar %50 oranında ve YDLM başına, yıllık en fazla 700 bin dolar desteklenmektedir.
  • Kullanıcıların gümrükleme ve diğer giderleri, yıllık en fazla 100 bin dolar desteklenmektedir.