Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin performans hedefleri için son tarih 31 Aralık

Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin performans hedefleri için son tarih 31 Aralık

Ar-Ge/Tasarım Merkezi statüsünün sürdürülebilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirlediği yıllık performans hedeflerinin yerine getirilmesi önemlidir. Hedefler, şirketleri yenilik üretmeye teşvik etmek, yenilik kapasitelerinin gelişmesini sağlamak ve bilginin yayılmasını temin etmek amacıyla belirlenmektedir.

Bu kapsamda, 2023 yılı faaliyet raporu açısından, aşağıdaki hedefler için gerekli çalışmaların 31.12.2023 tarihine kadar hızlandırılmasının önemli olduğunu hatırlatmak isteriz;

 • Ulusal/uluslararası destekli proje başvurularının yapılması
 • Üniversite ortaklı proje çalışmalarının yapılması
 • Üniversite, Ar-Ge/Tasarım Merkezleri ve diğer kurum/kuruluşlar ile iş birliklerinin yapılması
 • Fikri, sınai ve mülkiyet haklarına dair başvuruların yapılması
 • Yayın, makale, bildiri çalışmalarının yapılması
 • Kongre, konferans, sempozyum, fuarlara katılım sağlanması
 • Teknik eğitimlerin alınması
 • Lisansüstü personel sayısının arttırılması
 • Performans ödül sistemi konusundaki yönergenin oluşturulması ve bu yönerge kapsamında uygulama örneklerinin olması
 • Üye olunan veri tabanı ve kütüphanelerin olması
 • Ar-Ge/Tasarım harcama ve gelirinin arttırılması
 • Ar-Ge/Tasarım harcama ve gelirinin toplam ciro içerisindeki payının arttırılması